Acta angiologica
Zobacz nowy numer


VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej już za nami!
Szanowni Państwo, w dniach 14-16 maja 2015 roku w Hotelu Andersia w Poznaniu, odbyła się VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Spotkanie było głównym forum wymiany wiedzy pomiędzy specjalistami z zakresu chirurgii naczyniowej oraz innych specjalności medycznych. Podczas konferencji zaprezentowano dorobek naukowy, wymieniono opinie i doświadczenia dotyczących wszystkich dziedzin leczenia chorób naczyń. więcej


Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Flebologiczne zaprasza na Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w Krakowie w dniach 11-13 czerwca 2015 r. Program i rejestracja dostępne na stronie: www.flebologia2015.pl

AKTUALNOŚCI
Wydawnictwo Lekarskie PZWL w imieniu własnym oraz Redaktorów Naukowych przekładu:

dr. hab. n. med. Mariusza Wyleżoł, prof. WIML, prof. Pawła Lampe, prof. Grzegorza Wallnera – tomy 1-3 Chirurgia ogólna;
prof. Piotra Andziaka – tomy 4-5 Chirurgia naczyniowa

z prawdziwą przyjemnością informuje o polskiej edycji tytułu:

„Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej i naczyniowej”. Tom 1-5  więcej

Godni polecenia
Specjaliści Chorób Naczyń
Byli z nami w trakcie Ogólnopolskiej
Białej Soboty Ocal Nogę.