Acta angiologica
Zobacz nowy numer
POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechniania wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów I Międzynarodowej Konferencji Sekcji Limfologicznej PTF, serdecznie zapraszamy
do udziału w wydarzeniu. Szczegóły w załączeniu


Z głębokim żalem żegnamy
śp. prof. dr hab. n. med. Zygmunta Mackiewicza
Twórcę polskiej chirurgii naczyniowej
wyrazy najgłębszego żalu i współczucia
Rodzinie i Najbliższym składają

Prezes i Zarząd
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

AKTUALNOŚCI
Wydawnictwo Lekarskie PZWL w imieniu własnym oraz Redaktorów Naukowych przekładu:

dr. hab. n. med. Mariusza Wyleżoł, prof. WIML, prof. Pawła Lampe, prof. Grzegorza Wallnera – tomy 1-3 Chirurgia ogólna;
prof. Piotra Andziaka – tomy 4-5 Chirurgia naczyniowa

z prawdziwą przyjemnością informuje o polskiej edycji tytułu:

„Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej i naczyniowej”. Tom 1-5  więcej

Godni polecenia
Specjaliści Chorób Naczyń
Byli z nami w trakcie Ogólnopolskiej
Białej Soboty Ocal Nogę.